Samba, Opening Windows to a Wider World!

Obsah

Co je to Samba

Open-source softwarový balík umožňující přístup k souborům a tiskovým službám v sítích složených ze zařízení s podporou protokolů SMB/CIFS. Je nezávislá na operačním systému, tzn. Linux/Unix/Windows. Snadno tak lze sdílet soubory, typicky mezi Linuxem a Windows.

Protokoly

SMB (Server Message Block)

Síťový protokol běžící na aplikační vrstvě (7. vrstva ISO/OSI modelu), pracující na principu klient-server a využívající technologie NetBIOS, vyvinutý v 80. letech minulého století počítačový gigant IBM. Později převzat a zdokonalen Microsoftem. Ve Windows Vista představena jeho druhá generace (SMB2), ve Windows 7 SMB2.1.

CIFS (Common Internet File System)

Moderní nadstavba SMB od Microsoftu. Narozdíl od SMB nepoužívá pro překlad názvů NetBIOS, ale DNS.

Historie

Současnost

Budoucnost

Instalace

Standardně se nachází ve většině distribucí linuxu, ale pokud ji nemáte nebo ji chcete aktualizovat, lze použít příkazy dané disrtribuce (typicky apt-get) nebo si Sambu můžete zkompilovat sami. sudo apt-get install samba smbfs V případě balíčkovacího systému Optware Sambu nainstalujete pomocí příkazu: /opt/bin/ipkg/install samba35

Konfigurace

Konfigurační soubor se typicky nachází v adresáři: /etc/samba/smb.conf

Základní konfigurace: [global]
workgroup = WORKGROUP
netbios name = ULOZISTE

[moje_uloziste]
path = /data

Další parametry v sekci global: log file = /var/log/samba/log.smbd
auth methods = guest, sam_ignoredomain, winbind:ntdomain
encrypt passwords = yes
dns proxy = no
admin users = buchtic
null passwords = no
a další...

Další parametry v sekci share: guest ok = no
read only = no
comment = slozka s daty
public = yes
browseable = yes
writable = no
a další...

Démoni

Samba má několik součástí, jako je swat, smbmount a další. Mezi základní patří následující démoni:

Jak to funguje?

Mějme v síti úložiště dat, pojmenované ULOZISTE a dostupné na IP adrese 192.168.0.10

Windows

Ve Windows se k němu díky Sambě lze dostat prostým zadáním \\ULOZISTE do adresniho řádku v Průzkumníku, případně \\192.168.0.10 Také se úložiště automaticky zobrazí v síťových zařízeních.

Mac

Obdobně jako ve Windows lze úložiště najít v seznamu síťových zařízení nebo k němu přistoupit pomocí příkazu: smb://ULOZISTE

Linux

V Linuxu je nutné nejdříve samotnou jednotku namountovat: mkdir -p /mnt/win
mount -t smbfs -o username=winntuser,password=mypassword //windowsserver/sharename /mnt/win
cd /mnt/win
ls -l
Vhodnější je proto používat aplikaci Nautilus. Poté již stačí jen do adresního řádku zadat příkaz: smb://ULOZISTE

Zdroje

  1. SAMBA TEAM, The Official Samba 3.5.x HOWTO and Reference Guide [online]. 2011-03-07 [cit. 2011-03-20]. Dostupný z WWW: http://www.samba.org/samba/docs/man/Samba-HOWTO-Collection/
  2. COMMUNITY CONTENT, What's New in SMB [online]. 2010-04-14 [cit. 2011-03-20]. Dostupný z WWW: http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff625695(WS.10).aspx
  3. COMMUNITY CONTENT, Microsoft SMB Protocol and CIFS Protocol Overview [online]. 2011-03-10 [cit. 2011-03-20]. Dostupný z WWW: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa365233(VS.85).aspx
  4. WIKIPEDIA, Samba (software) [online]. 2011-03-10 [cit. 2011-03-20]. Dostupný z WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/Samba_(software)
  5. APPLE, Mac OS X: How to connect to Windows File Sharing (SMB) [online]. 2011-01-18 [cit. 2011-03-20]. Dostupný z WWW: http://support.apple.com/kb/ht1568
  6. VIVEK GITE, Access Windows Shares from Linux [online]. 2006-11-26 [cit. 2011-03-20]. Dostupný z WWW: http://www.cyberciti.biz/faq/access-windows-shares-from-linux/
  7. VIVEK GITE, Browse a Samba or MS Windows share in Nautilus [online]. 2006-10-06 [cit. 2011-03-20]. Dostupný z WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/Samba_(software)